หน้าแรก เรียนนวัตกรรม คณะ/สาขา

คณะบริหารธุรกิจ สร้างให้เป็นผู้ประกอบการ ผลิตได้ ขายเป็น

วันที่เวลาโพส 04 เมษายน 66 15:46 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

Creative Economy
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
หลักสูตรบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการคืออะไร ? 
มุ่งเน้นไปที่เรื่องของ Mindset หรือกรอบความคิดที่เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกอบการ มีเรื่องการรู้จักและเข้าใจตนเองเป็นพื้นฐาน จนถึงการแสวงหาโอกาสและการรับมือทางธุรกิจในโลกยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่แค่นักธุรกิจที่สามารถบริหารจัดการองค์กรทั่วไปเท่านั้น แต่สามารถสร้างให้คุณมีความคิดและเข้าใจการเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างแท้จริงจุดแข็งของหลักสูตร
- มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการบริหารธุรกิจและบริการ
- สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- สามารถเป็นผู้ประกอบการที่ผลิตได้ ขายเป็นและมีความรู้และเข้าใจ
- สร้างคุณค่าของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค
ทำไมต้องบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ที่ สจล.
มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการบริหารธุรกิจและบริการพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตอาสาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศในด้านการสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่และมีองค์ความรู้และสามารถ ขณะเดียวกันสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จบไปทำงานอะไรได้บ้าง
- เจ้าของธุรกิจ/ผู้ประกอบการ
- นักการตลาด
- นักวิเคราะห์การเงิน
- พนักงานธนาคาร
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- นักวิจัย
- นักวิชาการ
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ


KMITL Innovation Expo
งานจัดแสดงนวัตกรรม และผลงานวิจัยกว่า 1,111 ผลงาน จากแต่ละภาคส่วนของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 27-29 เมษายน 2566 นี้
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่นี่


ช่องทางการติดต่อ
เว็บไซต์ : https://shorturl.asia/xIL4N

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ