หน้าแรก เรียนนวัตกรรม ข่าว/บทความ

ศิลปกรรมบำบัด แนวคิดการรักษาตนเอง จากรุ่นพี่สถาปัตยกรรมลาดกระบัง

วันที่เวลาโพส 06 เมษายน 66 15:35 น.
อ่านแล้ว 0
ทีมงาน AdmissionPremium

หลายคนมีความเครียด ความกังวล แต่ไม่รู้จะหาทางออกยังไงดี วันนี้พี่มีสิ่งที่จะช่วยเยียวยาจิตใจให้ดีขึ้นนั้นก็คือศิลปกรรมบำบัด

ศิลปะบำบัด คือ การใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือหลักในการเยียวยารักษาอาการเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ศิลปะบำบัดบางแนวทางมุ่งเน้นให้ผู้รับการบำบัดแสดงออกผ่านสื่อศิลปะอย่างสร้างสรรค์ บางแนวทางนำความรู้ด้านจิตวิทยาเข้ามาผสมผสาน บางแนวทางใช้การวิเคราะห์สิ่งที่ปรากฏในภาพของผู้รับการบำบัดร่วมด้วย

ทั้งนี้ ศิลปะบำบัดทุกแนวทางช่วยให้ผู้รับการบำบัดได้สำรวจภายในจิตใจของตนเอง เปิดเผยตัวตนและสื่อสารผ่านงานศิลปะอย่างเป็นอิสระ กระบวนการบำบัดช่วยให้ความเครียด ความเศร้า หรือความเจ็บปวดบรรเทาลง เกิดความเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง และเกิดการเติบโตทางความคิด ก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาภายในตนเองทางคณะสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้คิดวิจัยผลงาน Creative Economy โดยทำศิลปกรรมบำบัดเป็นวิธีการสำหรับการรักษาตนเอง และ การค้นพบตนเอง เพราะความรู้สึกวิตกของเด็กเปราะบาง เป็นประสบการณ์ซึ่งเกิดจากกการต่อสู้ภายในจิตใจที่ปล่อยให้มีความรู้สึกกังวลบ่อยเกินไปจนเป็นโรควิตกกังวล วิธีการบำบัดด้วยศิลปะสามารถดำเนินการได้ดีกว่าการพูดคุยปลอบใจถึงปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเด็กมีคำศัพท์น้อย มีภาษาพูดที่จำกัดที่จะบอกว่าอะไรเกิดขึ้นกับเขา เด็กที่ถูกแยกจากผู้ปกครองมักจะถูกจำกัดให้พูดอะไร อย่าพูดอะไร ในการบำบัดด้วยศิลปะ พวกเขาสามารถสื่อสารเรื่องราวของเขาได้โดยไม่ต้องพูดด้วยวาจา ซึ่งพวกเขาจะรู้สึกปลอดภัยกว่า การสื่อสารด้วยภาพวาดที่มีความเห็นอกเห็นใจกัน มากกว่าการมุ่งเสริมการเรียน การสื่อสารในสายอาชีพ การวิจัยจะแนะนำว่าการฝึกฝนจำเป็นต้องมีการปลูกฝังให้ตระหนักถึงการบำบัดด้วยศิลปกรรม 

ทั้งสร้างสรรค์พลังของสังคม ภารกิจหลักของศิลปกรรมบำบัดต้องสื่อความรู้สึกต่างๆออกมาเป็นภาพมองเห็นได้ โครงการจะดำเนินการพยายามให้ผู้รับการบำบัดที่เป็นเด็กที่ต้องแยกจากพ่อแม่ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกประสบการณ์แท้จริงออกมาเป็นภาพที่แทนความรู้สึกนั้น ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ได้ตามสถานการณ์อำนวย ที่ให้ผลเชิงบำบัด
วงการศิลปะบำบัดในประเทศไทยจำกัดอยู่ที่การวาดภาพ ปั้นรูป แต่ยังมีรูปแบบอื่นอีกด้วย ได้แก่ ศิลปะบนทราย ( Sand play ) การแสดงออกด้วยเสื้อผ้า งานวิจัยนี้สนับสนุนให้เกิดการเติบโตของศิลปะบำบัดในประเทศไทย และได้ผลงานศิลปะ 1 ชุด จำนวน 400 ชิ้น

KMITL Innovation Expo
งานจัดแสดงนวัตกรรม และผลงานวิจัยกว่า 1,000 ชิ้น จากแต่ละภาคส่วนของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 27-29 เมษายน 2566 นี้
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่นี่

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ