หน้าแรก เรียนนวัตกรรม ข่าว/บทความ

​ผลงาน " หลงไหล " ใช้จุดเด่นตัวละครผสมผสาน

วันที่เวลาโพส 07 เมษายน 66 16:15 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

ปัจจุบันโลกมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย หลายประเทศทั่วโลกจึงมีแผนผลักดันนโยบายต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมไปถึงการพัฒนาความสามารถของประชาชนในประเทศด้วย

ระบบเศรษฐกิจที่กำลังเป็นที่สนใจอย่าง Creative Economy หรือ ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการสร้างและใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

หรือการนำสินค้าหรือบริการมาเพิ่มมูลค่า โดยผ่านการคิดอย่างสร้างสรรค์ และนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงพื้นฐานทางวัฒนธรรม สังคม เข้ามาช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองดังนั้นภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ทำการ Creative Economy ออกมาเป็นผลงานที่สร้างสรรค์จากแรงบันดาลของตัวการ์ตูนมิคกี้ เม้าส์ นำมาสร้างเป็นผลงานประติมากรรม โดยใช้จุดเด่นของตัวการ์ตูนมิคกี้เม้าส์ผสมผสานกับมินนี่ เม้าส์ โดเพิ่มมิติการมองเห็นรอบตัวของผลงาน และสร้างเรื่องราวเชื่อมโยงถึงตัวมิคกี้ เม้าส์จูเนียร์ที่เพิ่มเติมขึ้นมาให้สามารถหยิบจับออกมาเล่นได้ โดยเมื่อผลงานเขย่าจะเกิดเสียงกริ๊ง ๆ ขึ้นมาด้วยKMITL Innovation Expo
งานจัดแสดงนวัตกรรม และผลงานวิจัยกว่า 1,111 ผลงาน จากแต่ละภาคส่วนของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 27-29 เมษายน 2566 นี้
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่นี่

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด