หน้าแรก เรียนนวัตกรรม ข่าว/บทความ

รถสามล้อไฟฟ้า ฝีมือเด็กไทย ผลงานจากรุ่นพี่สถาปัตยกรรมลาดกระบัง

วันที่เวลาโพส 07 เมษายน 66 16:39 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ทำโครงการการสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0


รถสามล้อไฟฟ้า คันนี้มีชื่อว่า อะตอม ภายใต้แบรนด์อีร่า (ERA รุ่น ATOM) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ซึ่งก่อให้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง และนักศึกษาและอาจารย์คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ และ คุณ ศตวรรษ ลิ้มกอปรไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ Electric Racing Automotive ร่วมออกแบบและพัฒนาต้นแบบเพื่อการต่อยอดทางธุรกิจ

โดยแนวคิดของรถคือรถสามล้อไฟฟ้าสำหรับผู้สูงอายุวัยกลุ่มที่ยังต้องการเดินทางในระยะสั้นๆด้วยตัวเอง เช่นหมู่บ้าน และต้องการความปลอดภัย สามล้อไฟฟ้าคันนี้จึงมีฟีเจอร์สำคัญที่สอดคล้องกับแนวคิด Smart City ได้แก่ Smart Security ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งได้ตลอดเพื่อติดตามหากเกิดอุบัติเหตุ และมีปุ่ม SOS ให้ผู้ขับขี่สามารถแจ้งกลับไปยัง Application ได้อย่างทันท่วงที และด้วยความเป็นรถไฟฟ้า รถคันนี้จึงไม่ปล่อยมลพิษต่อผู้ขับขี่และเพื่อนร่วมถนน


KMITL Innovation Expo
งานจัดแสดงนวัตกรรม และผลงานวิจัยกว่า 1,111 ผลงาน จากแต่ละภาคส่วนของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 27-29 เมษายน 2566 นี้
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่นี่

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ