หน้าแรก เรียนนวัตกรรม ข่าวกิจกรรม

สจล. เปิดรับสมัครรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2562

วันที่เวลาโพส 19 ตุลาคม 61 17:42 น.
อ่านแล้ว 0
พี่กบ AdmissionPremium

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครรับตรงที่ไม่ได้อยู่ใน TCAS ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
- วิศวกรรมชีวการแพทย์  จำนวน 40 คน
- วิศวกรรมเคมี  จำนวน 40 คน
- วิศวกรรมโยธา  จำนวน 40 คน
- วิศวกรรมอุสาหการและระบบบริหารจัดการ  จำนวน 40 คน
- วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์  จำนวน 40 คน
- วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน  30 คนคุณสมบัติของผู้สมัคร
-กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Grade 12) หรือเทียบเท่า
-แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
มีผลคะแนนสอบ (เลือกเพียง 1 เท่านั้น)
- SAT : at least 1100 out of 1600 for SAT

- ACT :  at least 23 for composite score
- IB : at least 29 for predicter score with at least 4 in Math and Physics
- School letter: at least 75 percentile GPA score
- All national higher education or borad exam results
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (เลือกเพียง 1 เท่านั้น)
- TOFEL - at least 550 for paper-based test, 213 for computer-based test, or 79 internet-based test

- IELTS - at least 6
- IB - at least 4 for English A1 or A2 (HL or SL) or at least 5 for English B (HL)


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด