สอบเข้ามหาวิทยาลัย


ปรับปรุงหลักสูตรรองรับ TCAS

สถาบันวิเคราะห์บุคลิกภาพและวางแผนศึกษาต่อมหาวิทยาลัย สำหรับน้องๆที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ม.4 - ม.6 กับ หลักสูตรรับรองผลสอบติดมหาวิทยาลัย สอบไม่ติดคืนเงิน ...


รวมโครงการมหาวิทยาลัยนเรศวร รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รวม 6 โครงการ ปีการศึกษา 2561 การรับรอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio) ...


โควตาเรียนดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนในโครงการโควตาเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 การรับรอบที่ ...


สรุป คณะ สาขา และโครงการที่เปิดรับ TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio (ไม่มีการสอบข้อเขียน) เปิดรับสมัครทั้งหมด ...


รวม 14 โครงการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอบที่ 1 Portfolio (ไม่มีการสอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 การรับรอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio) รวมทั้งสิ้น...


การตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือก และรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดให้ผู้สมัครแอดมิชชัน ตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือกและรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา ...


โค้งสุดท้าย!!! AdmissionDirect 60 ตรวจสอบคณะ สาขา มหาวิทยาลัยที่ยังเปิดรับสมัคร

โปรแกรมค้นหาข่าวรับตรง AdmissionDirect << คลิกที่นี่ >> โครงการรับตรง 1.รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม ...


ถาม-ตอบทุกข้อสงสัย เคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ประจำปีการศึกษา 2560

ผ่านไปกันแล้วนะค่ะ สำหรับการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รับตรงที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ ในระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ...


รับตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 6 ปี ประจำปีการศึกษา ...


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มศว ปีการศึกษา 2560 ทั้งรับตรงทั่วไปและโครงการต่างๆ

ฮัลโหลยูว์ ... วันนี้ 29 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รับตรงทั่วไป และ โครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา ...


รับตรงวิศวลาดกระบัง หลักสูตรต่อเนื่องในระดับปริญญาตรี (3 ปี)

วิศวลาดกระบัง เปิดรับสมัครหลักสูตรต่อเนื่อง วันนี้ – 20 มี.ค.60 โอกาสคนรุ่นใหม่ ปวส. ศึกษาต่อระดับ ป.ตรี ตอบรับการพัฒนาประเทศและคนรุ่นใหม่สู่ยุคไทยแลนด์ ...


รับตรง 60 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง (รุ่น 1) ม.แม่โจ้

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง (รุ่น 1) รับผู้กำลังศึกษาม.6 ...


มก.ประกาศรายชื่อผู้สมัคร KU Admission ที่ไม่สามารถค้นข้อมูลคะแนนสอบจากทางสทศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กว่า 500 รายชื่อ ที่ไม่สามารถค้นข้อมูลคะแนนสอบจากทางสทศ.ด้วยข้อมูลรหัสประจำตัวประชาชนที่ป้อนในระบบรับสมัครออนไลน์ ...


ทุน 100 % เพชรสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย

มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย มอบทุนการศึกษา " เพชรสุพรรณิการ์ " มอบทุนการศึกษายกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ...


Full Version โครงการรับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ปีการศึกษา 2560)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admission) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยรวมทุกวิทยเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน ...


Top 10 โครงการรับตรงที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด #Dek60 สถิติจากโปรแกรม Admission Direct ณ. วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 17.20 น.

Top 10 โครงการรับตรงที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด #Dek60 สถิติจากโปรแกรม Admission Direct ณ. วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 17.20 น. 1. โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ ...


สถิติรับตรง มศว 60

พี่ มศว พาน้องสอบ เผยสถิติในสัปดาห์ที่ 2 ของ "รับตรง มศว 60" ตอนนี้มีผู้สมัคร 8,203 คน และสาขายอดฮิตก็มีการปรับอันดับบ้างเล็กน้อย เรามาชมกันค่ะ ...


รับตรง TEP-TEPE/AUTO-TU Programmes คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประกาศรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับ ป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ในหลักสูตร TEP-TEPE/AUTO-TU ...


กสพท 60 : ระบบรับตรงกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร แห่งประเทศไทย (กสพท) ได้ออกประกาศฉบับที่ 2 (26 กรกฎาคม 2559) เรื่องเพิ่มจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ...


รับตรง 60 "ทุนรัตนมงคล" ม.หอการค้า 2560 เรียนฟรีตลอด 4 ปี !!

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามทุนการศึกษา "ทุนรัตนมงคล" หมายถึง ...


กำหนดการรับตรง คัดเลือกโดยใช้คะแนน GAT/PAT และคัดเลือกตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ประจำปีการศึกษา 2560)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, ...